september 4, 2023

Cabotage för buss

Cabotage har länge varit en hett diskuterad fråga inom godstransportnäringen, men gällande persontransporter på väg är det juridiska läget mer oklart. BR beslutade därför vid sitt styrelsesammanträde i mars 2020 att finansiera en studie kring hur utbrett cabotage är i den svenska bussbranschen, hur frågan hanterats i våra nordiska grannländer och kartlägga exakt hur det aktuella rättsläget för frågan är inom EU och Sverige. Projektet kommer också söka erfarenheter över hur läget upplevs av bussföretag medlemmar i Sveriges Bussföretag, för att kunna ge en tydlig bild av dagens verklighet i cabotagefrågan. Projektet är sökt av Norrbottens Bussbranschförening och Stockholms läns Bussbranschförening med stöd från Sveriges Bussföretag.

Inrapportering av observationer sker på busscabotage.se