Utvecklingsprojekt för bussbranschen

Sveriges Bussföretags branschutskott bereder ansökningar för angelägna branschprojekt. Pengarna kommer från Svenska Bussbranschens Riksförbund som varje år delar ut en summa ur det kapital som förbundet sedan 1 januari 2014 förvaltar för detta ändamål.

Söka medel kan medlemmar i Svenska Bussbranschens Riksförbund, medlemmar i Sveriges Bussföretag, regionala bussbranschföreningar, styrelsen i Svenska Bussbranschens Riksförbund, styrelsen i Sveriges Bussföretag samt branschutskottet i Sveriges Bussföretag. Dessa intressenter kan söka ensamma, tillsammans eller med partners.

Styrelsen i Svenska Bussbranschens Riksförbund fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas medel, efter yttrande av Branschutskottet i Sveriges Bussföretag. Besluten kan inte överklagas.

Här är styrelsen som beslutar om medlen:
Henrik Birath - ordförande Björks & Byberg
Arne Veggeland Vy Sverige AB
Irene Svänson Connect Bus Sverige AB
Jonas KempeNobina
Lars- Erik GranbergGranbergs Buss AB
Jan Kilström Keolis Sverige AB
Eva Tiséus Transdev Sverige AB