Om Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR

BR är den svenska bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond. Syftet med vår verksamhet är att bidra med medel för angelägna projekt inom den svenska bussbranschen. BR stärker och utvecklar den svenska bussbranschen genom att fördela medel till särskilda projekt och insatser i arbetet med branschfrågor samt bidrar till en positiv utveckling av resor med buss.

BR samverkar med Sveriges Bussföretag, ett bransch- och arbetsgivarförbund för bussföretag och bussresearrangörer inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. BR:s förbundsstämma utser varje år en styrelse som har ett kansli till sitt förfogande och överser BR:s verksamhet och inriktning. Styrelsen fattar beslut om vilka projekt de ska bevilja medel för, efter yttrande av Branschutskottet i Sveriges Bussföretag.

I den aktuella styrelsen ingår:

  • Henrik Birath, Strömma, ordförande
  • Tomas Ramsell, Västanhede Trafik AB
  • Irene Svänsson, Connect Bus AB
  • Magnus af Petersens, Nobina Sverige AB
  • Lars-Erik Granberg, Granbergs Trafik AB
  • Johan Ekman, EkmanBuss Flexibussitet AB
  • Eva Tiséus, Transdev Sverige AB

Årstämma 2023

Årsstämman inträffar den 28 september 2023 kl. 10:00-14:00 hos Centrum för Näringslivshistoria. Handlingar till stämman skickas ut vid senare tillfälle. Vid frågor kontakta Johan Dufva, 08 762 71 88, johan.dufva@transportforetagen.se

 

image