september 4, 2023

Bättre förutsättningar för bussresor till Arlanda

Förutsättningarna för busstrafik till och från Arlanda har försämrats sedan utsläppstaket för koldioxid slopades 2013. Swedavia har bland annat gjort det svårare för bussbolag att få tillgång till hållplatslägen, vilket har gjort att den service som företag vill kunna erbjuda till resenärerna inte går att upprätthålla fullt ut. Samtidigt har Swedavia utökat ytor för parkering av privata fordon, vilket gör att resor till och från Arlanda blir ineffektiva och därmed motarbetar flera svenska mål för bland annat ökad kollektivtrafik och minskade klimatpåverkande utsläpp.

För bussföretagen innebär detta i växande utsträckning att man drabbats av fler reklamationer från kunder, och förlorade marknadsdelar i förhållande till andra, mindre hållbara resalternativ.

Projektet har syftat till att sammanställa och lyfta fram de fördelar som ökad busstrafik från Arlanda medför, och de hinder som finns för att uppnå detta.