september 4, 2023

Besökare i Stockholm har svårt att med turistbuss komma fram

Sveriges Bussföretags avdelning Stockholm har fått anslag från BR för att driva nu ett projekt för att förbättra framkomligheten för turist- och beställningstrafiken i Stockholm. En fråga som förutom alla bussföretag baserade i Stockholm också berör bussföretag från hela landet, eftersom Stockholm i många avseenden är Sveriges ledande turist- och evenemangsstad.

BRs anslag ska huvudsakligen användas till en studie över problem och utmaningar i frågan. I projektet ingår också flera andra aktiviteter som finanserias inom Sveriges Bussföretags löpande verksamhet.

Svårigheterna med att kunna köra besökare på ett attraktivt, klimatsmart och trafiksäkert sätt har försämrats år från år. Inom projektets ram kommer en rapport tas fram om vilka värden som står på spel och ett antal uppvaktningar och möten med politiker och andra beslutsfattare genomföras. Projektet finansieras delvis av BR, bussbranschens egen forsknings- och utvecklingsorganisation.

Startskottet för projektet blev den bussrundtur som genomförde den 19 oktober i Stockholm. Vid bussrundturen medverkade förutom företrädare för Sveriges Bussföretag också representanter för besöksnäringen, näringslivet och media.

Nu kan du se filmen från rundturen och lyssna till intervjuerna med medföljande Stockholmspolitiker och branschföreträdare – se.

Rapporten presenterades vid ett webbinarium i februari – se webbinariet och ta del av rapporten