mars 26, 2024

Bussakademin – turné för att föra dialog

Bussakademin ger tillfälle att tillsammans prata om hur vi nu ska kunna utveckla kollektivtrafiken gemensamt för att nå branschens gemensamma mål om ”4 av10 – 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva”. Bussakademin är planerad att fortsätta under 2023 och 2024 med dialogmöten med politikerna i regionerna samt med ansvariga i Sveriges Bussföretags regionala avdelningar.