september 4, 2023

Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Bussbranschen kan tillhöra en av de näringar som drabbats hårdast i samband med pandemin covid-19. Många bussreseföretag är små och medelstora familjeföretag med låga marginaler. Redan vid pandemins början i mars 2020 lyftes en oro för framtiden bland dessa företag. Över ett år senare står stora delar av verksamheterna helt eller delvis stilla på grund av rådande restriktioner och osäkerheten i världen som pandemin skapat. I en ny rapport publicerad av K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik) och Etour vid Mittuniversitetet har de två forskarna Vanessa Stjernborg och Solène Prince gått igenom läget för turist- och beställningstrafik med buss i spåren av Corona. Rapporten syftar dels till att ge en bredare översikt över effekter av den pågående pandemin och människors förändrade resvanor, dels att belysa åtgärder och strategier för ett återvunnet förtroende särskilt med hänsyn till turist- och beställningstrafiken för buss. Rapporten genomförs som en bredare översikt med fokus på vetenskaplig litteratur, rapporter, nyhetsartiklar med mera. Rapporten har sitt fokus mot turist- och beställningstrafiken, men översikten inkluderar åtgärder som används bredare än så, då litteraturen om turistbussen överlag är ytterst begränsad. Två träffar har hållits med företrädare för Sveriges Bussföretag, därutöver hölls en workshop med en av Sveriges bussföretags arbetsgrupper med inriktning mot turist- och beställningstrafiken (TURBO). Workshopen inkluderar en bredare diskussion om den kommersiella busstrafiken med hänsyn till utmaningar, styrkor och framtida möjligheter.

Rapporten är en del i BRs projekt ”Välkommen tillbaka till turistbussen” som beviljades 2021 och som syftar till att stötta medlemsföretag i Sveriges Bussföretag som bedriver busstrafik med inriktning på turist- och beställningstrafik.

Ta del av rapporten här