september 4, 2023

Den upphandlade trafikens kostnadsutveckling

BRs styrelse beviljade 2017 en projektansökan om den upphandlade trafikens kostnadsutveckling, från Sveriges Bussföretag och förbundets arbetsgrupp LINK, arbetsgruppen för upphandlad linjetrafik och skolskjuts. Projektet syftade till att via fakta och analyser initiera och få igång en ordentlig diskussion om den ekonomiska utvecklingen för den offentligt upphandlad kollektivtrafiken, då kostnaderna under många år ökat mer än resenärerna enligt bland annat rapporter från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL). Många satsningar och prioriteringar som idag görs av RKM sker enligt arbetsgruppens analys utan att de ekonomiska konsekvenserna synliggörs och att olika färdmedels fördelar negligeras. Bussens kostnadseffektivitet, flexibilitet och snabbhet måste också vara med som faktorer i de prioriteringar som samhället gör utifrån såväl företagsekonomi som samhällsnytta. Rapporten Hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna: Ekonomisk analys av perioden 2000–2015 av svensk upphandlad kollektivtrafik presenterades vid ett seminarium under 2017 års Almedalsvecka av rapportförfattaren Torbjörn Eriksson, Urbanet Analyse. Rapporten har också utgjort underlag för flera mediaartiklar, krönikor och debattinlägg. Dessutom har Torbjörn Eriksson tillsammans med Anna Grönlund och Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag, haft flera enskilda möten och föredrag för ledande befattningshavare hos landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och deras nationella organisationer och redogjort för rapportens analyser och slutsatser i syfte att initiera fortsatt diskussion i frågan.

Läs rapporten här