mars 26, 2024

Kampanjen Bli Bussförare

Kampanjen består dels av en landningssida med information kring bussföraryrket och utbildningar, dels av en större reklaminsats som kommer att pågå till 2024.

En viktig del av kampanjen är den rådgivning som erbjuds via hemsidan blibussförare.nu, där besökare ges möjlighet att få stöd i resan mot att bli bussförare. Det handlar om att få rätt information, hitta tillgängliga utbildningar och få svar på frågor rörande yrket och utbildningen. Under kampanjens paraply sker också löpande kontakter med viktiga aktörer, exempelvis utbildningsföretag, bussbranschens bolag, Arbetsförmedlingen etcetera.

Kampanjen kommer att pågå under 2023 och hela 2024, eventuellt även in i 2025. Kampanjen är nationell och inleds i Göteborgsområdet under slutet av november och december 2023.

Du hittar kampanjen på www.blibussförare.nu