september 4, 2023

Kör- och vilotider – dokumentation av läget i bussbranschen

BRs styrelse godkände 2014 en projektansökan från Sörmlands-Östergötlands Bussbranschförening om ett projekt för att dokumentera läget i bussbranschen avseende polisens och Transportstyrelsens tillämpning av regelverken för kör- och vilotider. Bakgrunden var att många av landets bussföretag upplevde att lagstiftningen och dess tillämpning i Sverige gjorde det omöjligt för berörda företag att göra rätt, trots en vilja därtill. Projektet syftade till att dokumentera lagförda överträdelser med beskrivningar av överträdelsen och dess omständigheter samt att skildra verkliga och möjliga situationer där regelverket i realiteten inte går att uppfylla för landets bussföretag utan att företagen gjorde sig skyldiga till någon typ av lagbrott, mot bakgrund av regelverkets utformning och tillämpningen av svenska myndigheter. Projektet sammanställde sedan materialet i form av juridiska texter, informationsmaterial och översatte materialet till engelska för spridning på europeisk nivå. Projektets slutrapport överlämnades till Transportstyrelsen i hopp om en konstruktiv dialog kring en förändrad tillämpning och dialog mellan bransch och myndigheter och publicerades även här:

Ta del av rapporten här