september 4, 2023

Ny version av Säkerhetsinstruktion ombord, Safety on Board

BR beviljade 2014 en ansökan från Sveriges Bussföretag om att utarbeta en ny och uppdaterad Säkerhetsinstruktion ombord på bussen (Safety on Bus and Coach), material för branschgemensamt informationsmaterial till resenärer i buss. Materialet utformades för att engagera, informera och stödja medlemsföretagen i deras säkerhetsarbete, men även underlätta för researrangörer, såsom idrottsföreningar och pensionärsgrupper, som vill informera om säkerheten i samband med resan. Målet var att Sveriges Bussföretag ska kunna erbjuda medlemsföretagen och andra intressenter ett användbart verktyg för sitt säkerhetsarbete ombord på bussarna samt att minska och förhindra olyckor i samband med bussresor och vid eventuella olyckor begränsa konsekvenserna. Dessutom bidrar projektet till att fortsatt hålla säkerhetsfrågorna högt prioriterade samt till att hålla en god kommunikation mellan bussbolag och resenär så att alla kan känna sig säkra ombord. Materialet finns nu att beställa från Sveriges Bussföretag och resulterade bland annat i en film som kan anpassas till respektive medlemsföretags grafiska profil.

Se filmen här

Vill du ha filmen för att visa i er buss? Maila Charlotte Erlandsson, kommunikatör på Sveriges Bussföretag