september 4, 2023

Nya resvanor – 4 av 10

Rapporten ”“4 av 10 – en rapport om kollektivtrafikens potential att klara Sveriges klimatmål” undersöker svenskars resande och inställning till kollektivtrafik.” Av de tillfrågade anger en av fem att de reser mindre med kollektivtrafiken idag än vad de gjorde innan pandemin. Och även om kollektivtrafikens resenärer enligt siffror från landets regioner nu återvänder i allt större utsträckning kan en minskad andel kollektiva resor innebära att politiskt beslutade klimatmål inte nås. Att fler reser tillsammans är en förutsättning för minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivisering samt mindre trängsel i vårt trafiksystem.

I samband med rapportsläpp arrangerades även ett seminarium som du kan läsa mer om här

Läs rapporten