september 4, 2023

Regionala superbussar – nationellt koncept för implementering av BRT

Styrelsen i BR beslöt 2015 efter en ansökan från Sveriges Bussföretag att gå in som delfinansiär i projektet om ”Regionala superbussar – nationellt koncept för implementering av BRT” med start 2016. Forskning om utveckling av konceptet ”Regional superbuss”, samt att öka förståelsen för hur detta kan genomföras i olika delar av Sverige, var de bärande delarna av projektet. Merparten av projektkostnaden togs av andra finansiärer i projektet, såsom Trafikverket och Skånetrafiken. Projektet bedrevs av Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och Samhälle inom ramen för Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2.

Läs mer om projektet Regional superbuss ska studeras i två nya K2-projekt | K2 (k2centrum.se)

Regional superbuss är ett koncept som innebär högkvalitativ kollektivtrafik under devisen ”tänk tåg – kör buss”. Med prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon, bättre service med mera kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för den regionala kollektivtrafiken Tanken är att Regional superbuss ska utgöra ett kostnadseffektivt och snabbgenomförbart alternativ till regionala järnvägsinvesteringar. I grunden är det ett försök att anpassa konceptet Bus Rapid Transit (BRT) till en regional skala. Konceptet omfattar en helhetssyn på infrastruktur, stationer, betallösningar, fordon och informationsteknologi för att ge en högkvalitativ kollektivtrafikförsörjning för regioner, eller delar av regioner som saknar järnvägsförbindelser.

Läs även:

Pettersson 2018 (Developing a regional superbus concept – collaboration challenges) 

Odbacke 2018 (Bedömningsverktyg för svensk BRT – redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige)

Hansson, Pettersson, Ringqvist och Lindblom (2016) (Guidelines för attraktivt regional busstrafik – regional BRT)