september 4, 2023

Säker skolstart

BR beslöt 2015 att gå in som delfinansiär i projekt Säker skolstart efter en ansökan av Sveriges Bussföretag. Projektet Säker skolstart etablerades genom ett samarbete och en gemensam finansiering mellan Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Trygg Hansa och Trafikverket.

Omkring 450 000 barn och ungdomar reser dagligen med skolskjuts i buss, taxi eller andra färdmedel. Under de senaste hundra åren har antalet resande barn till och från skolan ökat. Att skolskjutsen samordnas med annan trafik bidrar också till ett ökat underlag för kollektivtrafiken vilket är betydelsefull för många människors vardag. Varje år är det nya barn som börjar skolan och då infinner sig frågor som ”Hur fungerar skolskjutsen”, ”Är bussen säker att åka i?”, ”Hur går man till och från hållplatsen?”, ”Vart kan jag vända mig om något inte fungerar?”. Många trafikbolag arbetar dagligen med skolskjuts och skolskjutsfrågor. För att kunna informera skola, elever och föräldrar om hur skolskjutsen fungerar så behövs aktuellt och intresseväckande informationsmaterial att visa vid skolstarter och på föräldramöten. I många offentliga upphandlingar av skoltrafik ingår även krav på att kunna informera om verksamheten, vilket innebär en kontinuerlig efterfrågan på ett tydligt och branschgemensamt informationsmaterial. Syftet med projektet är att stärka branschen i skolskjutsfrågor, öka medvetandet om skolskjutsar, stärka kompetensen i trafiksäkerhetsfrågor och därmed underlätta för trafikbolagen att följa gällande lagar, regler och allmänna villkor och förebygga trafikolyckor i samband med skolskjuts. Materialet ska bidra till att engagera, informera och stödja trafikbolagen och kommunerna i deras trygghets- och säkerhetsarbete kring skolskjuts gentemot skola och kommun. Det färdiga materialet presenterades på webbplatsen www.skolskjutsen.se och mottogs positivt i branschen.