september 4, 2023

Upphandlad busstrafik ger mer kollektivtrafik för pengarna

Rapporten ”Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik” från EY har studerat ett av de få fall under senare år där tidigare offentligt upphandlad kollektivtrafik sedan 2019 istället körs i offentlig egen-regi. Rapporten visar att det för 2020 blir drygt 20 miljoner dyrare för Örebros skattebetalare med trafik i egen regi jämfört med om trafiken hade handlats upp. Det är en ökning som om den inte stoppas kan bli över 200 miljoner sett över 10 år, vilket är den normala upphandlingsperioden i Sverige för busstrafik. Rapporten som tagits fram på uppdrag av Sveriges Bussföretag är finansierad av BR.

Ta del av rapporten i sin helhet, en kortversion och se det webbinarium där rapporten presenterades på.